Napelemes pályázatok

Napelemes rendszer telepítésének támogatása
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1-3-19 pályázati lehetőség

Pályázatra jogosultak, azok a Mikro-, kis és középvállalkozások, amelyek – rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

A – a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, illetve azok a cégek, amelyek – Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Mely tevékenységek támogathatóak?

 • Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából;
 • Napelemes rendszerek (15 kW névleges teljesítményű) beszerzése és telepítése;
 • kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése;
 • épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz ás a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése;
 • akkumulátorok;
 • mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Főbb tudnivalók

Beadási határidő

2019.május 15. 12.00-2020. szeptember 30. 12.00

Pályázati forrás

15 milliárd Ft

Támogatható pályázatok száma

5.000-10.000 db

A támogatás intenzitása

100 % (a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket)

Támogatás összege

1.500.000 – 3.000.000 Ft

Elszámolható költségek

a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége. A pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségre megkezdheti.

A projekt megvalósítási ideje

A projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Kizáró okok

 • Jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszín esetében ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.
 • Jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét.
 • Jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik.
 • Amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Jelenleg a lakosságnak futó pályázat:

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó visszatérítendő támogatás:

GINOP-8.4.1/A-17 VEKOP-5.2.1-17
0 % -os THM -el rendelkező visszatérítendő banki hitel.

Részletekért keresse fel a pénzintézetet, bankot amely a számláját vezeti.

Nagy mértékben tudjuk segíteni a banki ügyintézést, de sajnos Ön helyett nem tudjuk elintézni a szükséges (de hozzáteszem most már minimális utána járással járó) banki procedúrát.

Támogatást igényelhet olyan magánszemély, aki:

 • Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosítóval rendelkezik magyar állampolgár (vagy legalább egy éve magyar lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkezik)
 • A korszerűsíteni kívánt ingatlan tulajdonosa/résztulajdonosa
 • Az ingatlan lakóingatlan
 • A támogatás igénylő lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

Vállalkozásoknak – Cégeknek kiírt energetikai pályázatok:

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.2-18

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel:

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Amennyiben felkeltettük érdeklődését kérem keressen minket, segítünk.

Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás