Gigantikus EU-s pályázatok

IMG_2317

Gigantikus EU-s pályázatok nyílnak energetikai korszerűsítésre

A helyi önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok energetikai korszerűsítését, megújuló energiaforrások kiaknázását 90 milliárd forinttal támogató két újabb pályázat jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) – derül ki a hivatalos pályázati oldalon megjelent közleményekből. A támogatási kérelmeket konzorciumi formában is be lehet adni. A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók településeire terjed ki. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 22-től lesz lehetőségük a pályázóknak.

A Széchenyi 2020 keretében két új pályázat jelent meg

1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1-15

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése ebben a szektorban.

A pályázat részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 59,881 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 250 millió forint.
 • A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3.2 pontja taglalja.
 • A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Tervet (PT) készíteni.
 • A projekt megvalósítása során kötelező szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása.
 • Fenntartási időszak 5 évig tart.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22. és szeptember 30. közötti időszakban lehetséges.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje: 2020. december 31.
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok közigazgatási területe.
 • Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlanok 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) kizárólagos tulajdonában állnak.
 • Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
 • Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
 • Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Akadálymentesítés
 • Azbesztmentesítés
 • Nyilvá nosság biztosítása
 • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása
 • Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése

Támogatást igénylők köre

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát
 • A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség
 • Önállóan nem, de konzorciumi partnerként nyújthatnak be kérelmet a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok és önkormányzati hivatal

2. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-3.2.2-15

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

A pályázat részletei

 • A rendelkezésre álló keretösszeg 29,266 milliárd forint.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.
 • A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3.2 pontja taglalja.
 • Fenntartási időszak 5 évig tart.
 • A támogatás maximális adható mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • Az igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 600 millió Ft.
 • A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Tervet (PT) készíteni.
 • A projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt szerepel a megyei önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervekben, amennyiben ilyen létezik.
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe.
 • Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlan(ok) 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kizárólagos tulajdonában állnak.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020.december 31.
 • A projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
 • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Szórt azbeszt mentesítése
 • Nyilvánosság biztosítása

Támogatást igénylők köre

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát
 • A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség
 • Önállóan nem, de konzorciumi partnerként nyújthatnak be kérelmet a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és önkormányzati hivatal

További bejegyzések

Elektromos fűtés napelem segítségével

Elektromos fűtés napelemmel kombinálva Az elektromos fűtés előnyei Egyszerű telepíthetőség ,csak hálózati csatlakozás. Az elektromos fűtő készülékek tisztítása és karbantartási költsége alacsony szinte nulla. A

Tovább olvasom »

Optimalizálók összehasonlítása

Áttekintés: SolarEdge és Tigo teljesítmény-optimalizálók összehasonlítása A napelemes rendszerek manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, de ahhoz, hogy a kezdeti magas beruházási költségek megtérülését biztosítsuk, minden

Tovább olvasom »

Több milliós pályázatok

A mikro-, kis- és középvállalkozások november közepétől adhatják be a támogatási kérelmeiket épületenergetikai fejlesztéseik támogatására – tájékoztatott Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért

Tovább olvasom »

Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás