Gigantikus EU-s pályázatok

Posted on Posted in Egyéb

IMG_2317

Gigantikus EU-s pályázatok nyílnak energetikai korszerűsítésre

A helyi önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok energetikai korszerűsítését, megújuló energiaforrások kiaknázását 90 milliárd forinttal támogató két újabb pályázat jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) – derül ki a hivatalos pályázati oldalon megjelent közleményekből. A támogatási kérelmeket konzorciumi formában is be lehet adni. A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók településeire terjed ki. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 22-től lesz lehetőségük a pályázóknak.

A Széchenyi 2020 keretében két új pályázat jelent meg

1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1-15

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése ebben a szektorban.

A pályázat részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 59,881 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 250 millió forint.
 • A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3.2 pontja taglalja.
 • A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Tervet (PT) készíteni.
 • A projekt megvalósítása során kötelező szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása.
 • Fenntartási időszak 5 évig tart.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22. és szeptember 30. közötti időszakban lehetséges.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje: 2020. december 31.
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok közigazgatási területe.
 • Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlanok 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) kizárólagos tulajdonában állnak.
 • Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
 • Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
 • Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Akadálymentesítés
 • Azbesztmentesítés
 • Nyilvá nosság biztosítása
 • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása
 • Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése

Támogatást igénylők köre

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát
 • A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség
 • Önállóan nem, de konzorciumi partnerként nyújthatnak be kérelmet a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok és önkormányzati hivatal

2. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-3.2.2-15

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

A pályázat részletei

 • A rendelkezésre álló keretösszeg 29,266 milliárd forint.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.
 • A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3.2 pontja taglalja.
 • Fenntartási időszak 5 évig tart.
 • A támogatás maximális adható mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • Az igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 600 millió Ft.
 • A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Tervet (PT) készíteni.
 • A projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt szerepel a megyei önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervekben, amennyiben ilyen létezik.
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe.
 • Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlan(ok) 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kizárólagos tulajdonában állnak.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020.december 31.
 • A projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
 • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Szórt azbeszt mentesítése
 • Nyilvánosság biztosítása

Támogatást igénylők köre

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát
 • A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség
 • Önállóan nem, de konzorciumi partnerként nyújthatnak be kérelmet a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és önkormányzati hivatal